River Ride

River Ride

Galleri Frogner sin portefolio.

I Ørnulf Opdahls kunst er landskapet et sentralt gjennomgangstema. Tross ulike faser og motivkretser har hans fortolkninger av vestlandsnaturen bidratt til å fornye det norske landskapsmaleri.

Gjennom hele Opdahls produksjon har nærheten til havet og landskapet utenfor Ålesund stått sentralt, særlig etter at han flyttet tilbake fra Oslo til Godøy i 1971. En blanding av konkrete opplevelser og abstrakte inntrykk løper sammen i hans søken etter å fange landskapets skiftende atmosfærer i en allment tilgjengelig form.

Ørnulf Opdahl er en allsidig kunstner som gjennom de siste 30 årene har utviklet og rendyrket sin uttrykksform mot en naturlyrisk gåtefullhet. Havet er et element som går igjen i bildende hans. Ofte sammen med figurer som kan virke nesten godmodig karikert. Hans skildringer av vestlandsnaturen viser hvilken nærhet han har til landsdelen.

,

Project Details